Personale samarbejde

Personalesamarbejdet tager afsæt i samme tænkning som pædagogikken for børnene, nemlig KRAP.Medarbejdere i Løvetand ønsker en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor man er ventet og anerkendes for sin indsats. Her skal være mulighed for at bruge sine ressourcer og respekt omkring at turde tænke kreativt og innovativt.Vi vil være dygtige og forstår faglighed, som at påtage sig ansvaret for - til stadighed - at udvikle og udnytte de kompetencer børnene viser. Faglighed er at være nysgerrig, undersøgende, reflekterende, sætte mål og hele tiden søge nye veje.

Alle ansatte i Løvetand møder børn og voksne i en positiv forståelse og forventer selv at blive mødt sådan. Alle ansatte i Løvetand bidrager til at Løvetand er en attraktiv arbejdsplads, ved til stadighed at gøre sit bedste, være ydende og tage et medansvar og ejerskab.Alle ansatte i Løvetand har for øje, at vi har et fælles mål og en fælles opgave i, at Mælkebøtten er en faglig stærk organisation, hvor den fælles overskrift er udvikling og trivsel for alle børn.Alle i Løvetand er ligeværdige, men ikke ligestillede. Det betyder, at voksne er deres voksen rolle bevidst i forhold til børnene, deres profession bevidst i forhold til forældre og andre samarbejdspartnere og deres kompetencer bevidst i de interne relationer.Alle ansatte i Løvetand har for øje at relationer og succes driver værket.Medarbejder udvalget maj 2011