STILLINGSBESKRIVELSE FOR

VIRKSOMHEDSPRAKTIKANTER O.L.

 

 

Alle ansatte i Løvetand møder børn og voksne i en positiv forståelse og forventer selv at blive mødt sådan.

 

Alle ansatte i Løvetand har for øje, at kommunikation og dermed sproget, skaber den virkelighed vi er fælles om. Alle gør sig umage og er sig eget ansvar bevidst i forhold til at være rollemodel.

 

Alle ansatte i Løvetand bidrager til at Løvetand er en attraktiv arbejdsplads, ved til stadighed at gøre sit bedste, være ydende og tage et medansvar og ejerskab.

 

Alle ansatte i Løvetand har for øje, at vi har et fælles mål og en fælles opgave i, at Løvetand er en faglig stærk organisation, hvor den fælles overskrift er udvikling og trivsel for alle børn og voksne.

 

Alle i Løvetand er ligeværdige, men ikke ligestillede. Det betyder, at voksne er deres voksen rolle bevidst i forhold til børnene, deres profession bevidst i forhold til forældre og andre samarbejdspartnere og deres kompetencer bevidst i de interne relationer.

 

Alle ansatte i Løvetand har for øje at relationer og glæde driver værket.

 

MED oktober 2015

 

 

Når Mælkebøtten har sagt ja til at modtage et menneske i virksomhedspraktik, jobprøvning o.l. kan du regne med:

 • At være velkommen.

 • At blive mødt som den du er

 • At være ventet hver dag

 • At have en funktion der er afstemt med dine ressourcer, kompetencer og giver mening for Løvetand

 • Hvis du er tilknyttet en stue skal du fremgå af stuens arbejdsplan

 • Har du faste mødetider skal de være tydelige og tilgængelig for alle

 • Du har en mentor, som skal synliggøre dine arbejdsopgaver          

   

  MED 24.11.15