STILLINGSBESKRIVELSE FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE I

LØVETAND

 

 

Alle ansatte i Løvetand møder børn og voksne i en positiv forståelse og forventer selv at blive mødt sådan.

 

Alle ansatte i Løvetand har for øje, at kommunikation og dermed sproget, skaber den virkelighed vi er fælles om. Alle gør sig umage og er sig eget ansvar bevidst i forhold til at være rollemodel.

 

Alle ansatte i Løvetand bidrager til at Løvetand er en attraktiv arbejdsplads, ved til stadighed at gøre sit bedste, være ydende og tage et medansvar og ejerskab.

 

Alle ansatte i Løvetand har for øje, at vi har et fælles mål og en fælles opgave i, at Løvetand er en faglig stærk organisation, hvor den fælles overskrift er udvikling og trivsel for alle børn og voksne.

 

Alle i Løvetand er ligeværdige, men ikke ligestillede. Det betyder, at voksne er deres voksen rolle bevidst i forhold til børnene, deres profession bevidst i forhold til forældre og andre samarbejdspartnere og deres kompetencer bevidst i de interne relationer.

 

Alle ansatte i Løvetand har for øje at relationer og glæde driver værket.

 

MED oktober 2015

.

                    

Pædagogmedhjælpere i Løvetand arbejder efter de samme pædagogiske principper som pædagogerne og oplæres i disse af pædagogerne.

Det er pædagogerne der lægger rammen for børnehavens hverdag og pædagogmedhjælpere tager og påtager sig opgaver og ansvar, som er afstemt med stuens øvrige personale.

 

 

Med 30.10.2015