Om pædagogerne

Pædagogerne arbejder i team på stuerne, med fælles ansvar for stuens børn og er tovholder på et eller to børn som kontaktpædagog. Desuden er der et pædagogisk og praktisk fællesskab mellem de to nabostuer.

Der åbnes og lukkes fælles på en af de to stuer. Som udgangspunkt er pædagogerne som børnene fast på en stue.

Det pædagogiske personale er primært uddannede pædagoger.

Specialisering til specialområdet kommer via mentor ordninger internt, erfaringer samt kurser og videre uddannelser.

Løvetand er praktikinstitution og har altid pædagogstuderende.