Om pædagogikken

Pædagogisk læner vi os op af KRAP, som er en forkortelse for Kognitiv Ressource fokuseret Anerkendende Pædagogik.

Vi vægter, at der skal være mulighed for, at kunne indgå i sociale relationer med ligestillede børn. Desuden er miljøet i både Løvetand og Mælkebøtten baseret på et inkluderende fællesskab af børn fra både almen- og specialbørnehaven. Der er fællesarealer både ude og inde, og når det giver mening er der fælles aktiviteter for børnene fra både almen- og specialstuerne.

Hvert år, når skolebørnene pr. 1. august går ud af børnehaven, benytter vi os af muligheden for at sætte stuerne sammen på ny. Derfor er det muligt at barnet i løbet af sin børnehavetid både flytter stue, men også afdeling, da Løvetand og Mælkebøtten samtænkes.

Omdrejningspunktet i KRAP er, at voksne er ansvarlige for relationen.

I mødet med barnet, skal den voksne målrette sin tænkning på barnets ressourcer og forstå al adfærd som barnets måde at mestre situationen på.

Vi arbejder med kommunikation på mange måder. Udgangspunktet er, at alle kommunikerer og at formålet med al kommunikation er at nå frem til en fælles forståelse.

I praksis arbejder vi med verbal tale, tegn til tale, symboler, fotografier, konkreter – samt alt mulig andet der giver mening. Vi benytter pegebøger, vælgebøger, dagstavler, indtalte beskeder og IT-hjælpemidler.

Kommunikations form og metode vælges ud fra og tilpasses det enkelte barn.

Vi udarbejder handleplaner på særlige indsatsområder og vi arbejder altid med en bred forståelse for barnets udviklingsmuligheder. Vi har fokus på selvhjulpenhed. Det betyder blandt andet, at alt det barnet selv kan eller har potentiale for omkring måltider, tøj af og på samt personlig hygiejne, støtter vi op omkring.

Vi har mulighed for at arbejde en-til-en med barnet i afgrænsede perioder, når vi vurderer at det giver det bedste resultat for barnet. Oftest arbejder vi med flere børn sammen, da læring optages bedre gennem leg.

Alle stuer har en struktur, som er forudsigelig og genkendelig for stuens børn. Indholdet i strukturen er forskellig fra stue til stue, da den tilpasses stuens børn