Værdigrundlag for Specialbørnehaven Løvetand

I Løvetand er børn først og fremmest børn. Dernæst er de børn med særlige udfordringer og behov, som de voksne tager hensyn til.

Forståelsen for det gode børneliv er hos os, at børn gerne vil være sammen med børn. Derfor sætter vi stuerne sammen, så børnene har de bedste muligheder for at være sammen med andre børn, som de matcher i udvikling og kompetencer og som de kan spejle sig i.

For os er anerkendelse en grundværdi. Vi bestræber os på, at møde og se hinanden som de mennesker vi er og med de ressourcer, vi hver især besidder. Vi prøver altid at tro på, at alle gør deres bedste.

Vores vision er, at have fokus på den enkeltes ressourcer og tage udgangspunkt i disse. Forudsætningen for al læring er at få øje på – og videreudvikle de allerede eksisterende ressourcer.

Det er vores vision, at være i bevægelse og i udvikling, så vi er i samspil med de mennesker vi omgås nu - det samfund vi er en del af - og den fremtid vi tror venter på os.

Vi har visioner på det enkelte barns vegne samt på personalets og organisationens vegne.