Hvordan får man plads?

For at gå i Specialbørnehaven Løvetand, skal man være mellem 0 og 6 år og have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og have behov for hjælp eller særlig støtte.

Via sagsbehandler, PPR eller småbørnskonsulent Tove Jørgensen, sendes anmodning om en plads til specialpædagogisk konsulent Asta Moldt i Børne og Uddannelsesforvaltningen.

Man skal  visiteres til tilbuddet via det kommunale system - man kan ikke selv søge plads via Nem Børn.

Sammen med ansøgningen skal der ligge en udtalelse fra læge, psykolog og et Kompetencehjul.

Ansøgninger behandles 1 - 2 gange om året.

Oftest tilbydes pladserne pr. 1. august.

Besøg i Løvetand eller Mælkebøtten kan aftales med:

leder Antoinette Nybo Kjeldsen, telefon 30 16 86 94 - mail: anyb@kolding.d

Løvetand og afdeling Mælkebøtten betragtes som et samlet tilbud.