• Formand  • Stine Hune Klavsen

   Stine Hune Klavsen

   Valgperiode 01-01-2019 - 31-12-2020
   Relation mor i Løvetand - mail: stinehune@gmail.com
   Beskrivelse Valgt for 2019 og 2020
 • Næstformand  • Kasper Hinrichsen Ahrenkiel

   Kasper Hinrichsen Ahrenkiel

   Valgperiode 01-01-2019 - 31-12-2020
   Relation far i Løvetand - mail: KasperAhrenkiel@live.com
   Beskrivelse Valgt for 2019 og 2020
 • Medlem  • Michael Damgaard Lund

   Michael Damgaard Lund

   Valgperiode 01-01-2020 - 31-12-2021
   Relation far i Løvetand - mail: miclun@jaguarlandrover.dk
   Beskrivelse Valgt for 2020 og 2021
  • Line Pluszek

   Line Pluszek

   Valgperiode 01-01-2019 - 31-12-2020
   Relation mor i Mælkebøtten - mail: line.pluszek@gmail.com
   Beskrivelse Valgt for 2019 og 2020
 • Suppleant  • Vibeke Nielsen Bendixen

   Vibeke Nielsen Bendixen

   Valgperiode 01-01-2020 - 31-12-2020
   Relation mor i Mælkebøtten - mail: vibekebendixen@gmail.com
   Beskrivelse Valgt for 2020
  • Søs Hansen

   Søs Hansen

   Valgperiode 01-01-2020 - 31-12-2020
   Relation mor i Løvetand - mail: soes.hansen@wuerth.dk
   Beskrivelse Valgt for 2020
 • Personalerepræsentant  • Anne Marie Raundahl

   Anne Marie Raundahl

   Relation pædagog i Mælkebøtten, special - mail: annr@kolding.dk
  • Britt Ryberg Schlage

   Britt Ryberg Schlage

   Relation pædagog i Løvetand, almen - mail: brsc@kolding.dk
 • Lederrepræsentant  • Antoinette Nybo Kjeldsen

   Antoinette Nybo Kjeldsen

   Relation mail: anyb@kolding.dk
   Telefon 30 16 86 94