Skolestart

Skoleindstillingsmøder:


Det kalender år, hvor barnet fylder 5 år, afholdes der i oktober/november et skoleindstillingsmøde.

Inden mødet har:

  • pædagogen lavet et kompetancehjul, og beskrevet barnets udvikling i en statusrapport.
  • Fysioterapeuten beskriver også barnet. 
  • Psykologen undersøger og tester barnet. 
  • Talepædagogen laver også en udtalelse. 

Alle disse test og beskrivelser danner grundlag for den indstilling, som psykologen laver til fremtidig skoleplacering.

Psykologens indstilling sendes til et visitationsudvalg, der bestemmer, hvilken skole barnet skal gå på.

Forældrene kan forvente at få besked om skoleplaceringen i marts måned.