Forældresamarbejde

Vi betragter forældrene som vores vigtigste samarbejdspartnere og som dem der kender barnet bedst. Vi prioriterer den daglige kontakt i det omfang det ønskes og i det omfang det er muligt. Vi er altid åbne for at lave en aftale, hvis den daglige mulighed for dialog ikke er nok.

Vi inviterer til møde om det enkelte barn fire gange om året. Den ene gang er der udarbejdet et skriftligt status oplæg og mødet hedder et statusmøde. Til dette møde deltager foruden forældrene og barnets kontaktperson i børnehaven, andre relevante voksne omkring barnet. Det er typisk fysioterapeut, talepædagog, sagsbehandler i handicaprådgivningen og psykolog. Desuden deltager en leder fra børnehaven. Mødet berammes til 1½ time til 2 timer.

De andre tre møder kalder vi samarbejdsmøder. I disse møder, deltager forældre, kontaktperson samt en leder. Mødet er af en times varighed.

Til alle møder vises video, hvor barnets udvikling og dagligdag i børnehaven dokumenteres.

Vi er på NEMbørn og mange informationer mellem hjem og børnehave skrives der.


Ønsker forældrene at tale med nogen fra børnehaven, kan man altid ringe eller sende en sms om at man gerne vil ringes op.