Velkommen til institutionen

Velkommen til Børnehaven og Specialbørnehaven Løvetands hjemmeside.

Løvetand åbnede den 17. august 2015 og er beliggende på to adresser: Seestvej 10 og afdeling Mælkebøtten på W. Kiørboesvej 3. Der er en kilometer mellem husene – altså gåafstand.

Både Løvetand og Mælkebøtten er det vi kalder tvillinginstitutioner. Det vil sige at der i begge huse er en almen børnehave og en specialbørnehave.

Løvetand er dobbelt så stor som Mælkebøtten. I Løvetand er der plads til 80 børn i almen børnehave og 24 børn i specialbørnehaven. I Mælkebøtten er der plads til 40 børn i almen børnehave og 12 i specialbørnehaven.

Der er op til 20 børn på stuerne i almen og 6 børn i specialbørnehaven.

Begge huse er dejligt lyse og indbydende. Løvetand er helt ny og naturligt indbydende når alt er nyt.

Mælkebøtten er fra 1993 og har fået sin sjæl. Mælkebøtten har en skøn stor og parkagtig legeplads og er også på grund af sin størrelse en rigtig oase i dagtilbuds udbuddet.

Både Løvetand og Mælkebøtten har gymnastiksal og sanserum. Rammerne for et godt børnehavetilbud er til stede i begge huse. Rammerne for pædagogikken er de samme – vi arbejder efter at der er en rød tråd i den samlede indsats. Vigtigst af alt er, at børnehaven først og fremmest er til for børnene. Vi giver et pædagogisk tilbud der følger det enkelte barn på vej i læring, udvikling og dannelse.

Og så glemmer vi selvfølgelig ikke barndommen er til leg, oplevelser og kammeratskaber.

I Løvetand er børn først og fremmest børn. Dernæst er de børn med særlige udfordringer og behov, som de voksne tager hensyn til