Medicinhåndtering

Hvis dit barn har brug for medicin, giver vi det gerne i børnehaven.

Al medicin skal komme i originale emballage, hvor barnets navn og dosering tydeligt fremgår.

Al anden medicin end penicillin, skal der ligge lægepapirer på. Det samme gælder, hvis doseringen ændres.

Medicin skal altid overdrages direkte til personalet, som så vil låse det ind i vores medicinskab. Det må aldrig ligge i tasken.